Ekomuzeum Doliny Noteci

Ekomuzeum to autentyczne, rzeczywiste, związane z lokalną tradycją i angażujące lokalną społeczność muzeum „małej ojczyzny”. W jego skład wchodzą obiekty zabytkowe i miejsca pamięci, przekazujące historię i kulturę regionu, „żywe” prezentacje dziedzictwa, cykliczne imprezy związane z bogactwem kulturowym i obyczajami mieszkańców, interaktywne warsztaty i pokazy bazujące na lokalnych zasobach oraz siatka oznakowanych szlaków i ścieżek ułatwiająca komunikację między atrakcjami.
Ekomuzeum jest więc siecią „rozproszonych w terenie obiektów, tworzących żywą kolekcję obrazującą wartości przyrodnicze i kulturowe regionu oraz dorobek jego mieszkańców. Wyjątkowy charakter regionu jest prezentowany jako wypadkowa warunków naturalnych i działalności ludzi, historycznej i obecnej”. (za: www.ekomuzea.pl)
Ekomuzeum Doliny Noteci to przedsięwzięcie, którego wdrożenie zakłada Lokalna Strategia Rozwoju „Łączy nas Noteć”, a w którego realizację może włączyć się każdy, kto chce stworzyć atrakcyjną ofertę turystyczną bazującą na lokalnych walorach przyrodniczych, kulturowych i historycznych powiatu nakielskiego, bowiem – z założenia – jest to przedsięwzięcie oddolne, budowane w oparciu o doświadczenie i wiedzę mieszkańców, pielęgnujące rodzime tradycje, czerpiące z lokalnej historii, przekazujące kulturę regionu z pokolenia na pokolenie.
Do tej pory zlokalizowanymi atrakcjami Ekomuzeum Doliny Noteci są:

 1. Centrum Dziedzictwa Kulinarnego i Turystyki Wiejskiej w Minikowie
 2. Gospodarstwo pasieczne, rolne, leśne w Studzienkach
 3. Gospodarstwo pszczelarskie „Bartnik” w Konstantowie
 4. Horodeccy M.T. Gospodarstwo agroturystyczne w Olszewce
 5. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Klary Prillowej w Kcyni
 6. Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią
 7. Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna
 8. Ogród nad jeziorem w Wąsoszu
 9. Szubiński Dom Kultury.

Pod koniec 2012r. do sieci „muzeum bez murów” przyłączone zostały kolejne 4 atrakcje: 

 1. Restauracja „Gęsia Dolina” w Ślesinie,
 2. Świetlica „Szklany Tur” w Turze,
 3. Kościół rzymskokatolicki pw. św. Bartłomieja Apostoła w Samoklęskach Dużych,
 4. „Ranczo u Amadeusza” w Bielawach,
do których odwiedzenia serdecznie zapraszamy.

Ankieta Obiektów Ekomuzealnych - Wzór do pobrania